Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ...............................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................

Kontaktní telefon: ...................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ....................................................................................................................

 


Název firmy: First Class Publishing a.s.

Sídlo: Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1

IČO: 247 13 252

DIČ: CZ24713252

 


V ....................................................................................... dne ..............................................

 


Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


Vážení, 

dne ...............................……. jsem na Vašich internetových stránkách shop.firstclass.cz/firstclass.cz s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo ..........................................................................................................................................................................................................................

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ...............................……. společně s daňovým dokladem (fakturou č. .................................................).


V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (Balík do ruky), zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ..................................... Kč (vč. částky za dopravu a platbu-platí, pokud vracíte celou objednávku), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy (pokud jste objednávku uhradili prostřednictvím brány GoPay nebo platební kartou budou Vám finance vráceny tímto způsobem, v jiných případech bude částka vrácena na Vámi sdělený bankovní účet).

Bankovní účet pro vrácení částky č. .........................................../............. vedený u .....................................................

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!

 

S pozdravem,...........................................................

(vlastnoruční podpis)